top of page

אנחנו כשרים! מגוון המאכלים שלנו מבושלים במטבחים בכשרות מהודרת!
בשרי בכשרת הרב מחפוד, חלבי כשרות בדץ בית יוסף, ניתן לקבל תעודת כשרות מספרי משגיחים ופרטים מדוייקים בטלפון, דבר איתנו!

כלל המחירים המופעים בתפריטים הינם כוללים מע"מ.
המחירים אינם סופיים. סגירת אירוע היא לאחר אישור הצעת מחיר ותשלום מקדמה ע"פ התנאים המפורטים בהצעה.

bottom of page