top of page

כלל המחירים המופעים הינם כוללים מע"מ.
המחירים אינם סופיים. סגירת אירוע היא לאחר אישור הצעת מחיר ותשלום מקדמה ע"פ התנאים המפורטים בהצעה.

bottom of page